Váš Dárkový Velkoobchod

Aromaterapie - Vůně Domova - Nebeská Lázeň

Česká Republika

Najděte nejlepší dárkové zboží ještě dnes
+421 (0)33 558 60 73   /   [email protected]
Doba zpracování objednávky: 2-4 pracovní dny

Obchodní Podmínky


1. Základní Ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.awgifts.sk, www.awgifts.eu, www.awgifts.at, www.awgifts.cz jejichž provozovatelem je:

Prodávající:

Ancient Wisdom s.r.o.
Zavarská 7924/10G
917 01 Trnava

tel.: 033/558 60 68
e-mail: [email protected]

IČO: 50 920 600
DIČ: 2120525440

IČ DPH: SK2120525440

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Ancient Wisdom s.r.o. se zabývá velkoobchodním prodejem. Abyste mohli vidět ceny našich produktů je třeba se zaregistrovat a vytvořit si účet na naší webové stránce. Po registraci se vytvoří jedinečné číslo účtu. Toto se nachází ve vašem profilu, v závorkách, vedle názvu vaší společnosti. Abychom se mohli vašimi otázkami zabývat efektivněji, uveďte prosím číslo svého účtu ve vší korespondenci, kdy nás kontaktujete telefonicky, emailem, poštou nebo online chatem. Vaše osobní údaje nebudou jakýmkoliv způsobem sdíleny se společnostmi třetích stran, s výjimkou našich vybraných kurýrů.

Kupující:

Kupující  je fyzická osoba která prokáže, že zakoupený tovar prodává dále prostřednictvím online portálů (Facebook, Instagram, atd.) a není jeho konečným spotřebitelem, nebo právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím smlouvu o koupi zboží odesláním závazné objednávky.

Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky prodávajícímu, resp. telefonickým nebo e-mailovým objednáním souhlasí s obchodními a jinými podmínkami uvedenými na stránkách elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva”).

Internetový obchod awgifts.sk poskytuje svoje služby prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na adrese www.awgifts.sk, www.awgifts.eu a www.awgifts.at nonstop. Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služby způsobený technickou údržbou obchodu nebo technickou závadou či už na straně provozovatele, anebo třetí strany poskytující technické služby související s provozem.

2. Způsob Uzavírání Kupní Smlouvy


Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle Občanského zákoníku na základě e-shop nabídky prodávajícího. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Objednávka:

Objednávka se vykonává výhradně prostřednictvím e-shopu na adrese www.awgifts.cz. Vaše objednávka nebude na online účtě okamžitě viditelná. Zobrazí se až když ji zpracujeme. Všechny ceny v objednávce jsou uvedené bez DPH. DPH je přičtena až k celkové částce. Zpracování objednávek probíhá od pondělku do pátku od 8:00 do 16:30 kromě svátků.

Důležitá změna pravidel DPH! - Platné od 01.07.2021

Důležité změny DPH v pravidlech o daních. Od 1. července 2021 se pravidla EU v oblasti DPH pro přeshraniční činnosti elektronického obchodování změnila. Důvodem těchto změn je překonání překážek přeshraničního online prodeje. Se zavedením nových pravidel, ode dneška budeme zákazníkům bez platného daňového čísla (DIČ) účtovat daň v % výši dle státu Evropské Unie do kterého se zboží posílá. U zákazníků v členských státech EU, kteří mají platné DIČ, nedochází k žádným změnám. Rádi bychom využili této příležitosti a připomněli vám, abyste zkontrolovali svůj účet AWGifts a ověřili si, zda jsou vaše DIČ a ostatní údaje o Vás a Vaší společnosti aktuální.

Po zadání objednávky dostane kupující automatické potvrzení e-mailem s přesnou kopií objednávky. Potvrzení bude zahrnovat fakturační a dodací adresu a také všechny speciální pokyny pro kurýra, které byly zadány v objednávce. Kupující je povinen zkontrolovat potvrzující e-mail a co nejdříve nás informovat o případných chybách. V některých případech může být e-mailové potvrzení filtrované jako Spam, proto je doporučujeme kontrolovat. Takto potvrzená objednávka je závazná a je možné ji v případě potřeby změnit anebo stornovat pouze do vyexpedování objednávky. Změny, resp. stornování objednávky se realizují telefonicky (033/558 60 68) anebo e-mailem ([email protected]). V případě změny anebo stornování objednávky po vyexpedování kupující hradí všechny náklady na přepravu. 

O průběhu vyřizování objednávky je kupující informován prostřednictvím e-mailu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo její části a tím neuzavřít kupní smlouvu, pokud je tovar trvale vyprodaný případně je dlouhodobě nedostupný. V případě že tato situace nastane, bude o tom kupující bezodkladně informován.

Prodávající negarantuje okamžitou dostupnost všech uvedených produktů. V případě nedostupnosti produktů bude tato skutečnost kupujícímu oznámena a uhrazené finanční prostředky vráceny na účet kupujícího.

Minimální hodnota objednaného zboží je 1300,-Kč
 V případě menší objednávky se účtuje administrativní poplatek v hodnotě 130,- Kč.


3. Dodací a Platební Podmínky


Cena

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou uvedené bez daně. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady za doručení. Výsledná cena objednávky včetně poplatků za doručení je vždy jasně uvedena v posledním kroku objednávky. 

Náklady na Doručení 

Prodávající si neúčtuje žádné poštovné při objednávce v hodnotě nad 3995,00 Kč bez DPH. Při objednávce zboží do 3994,99 Kč bez DPH je cena poštovného 245 Kč bez DPH. Poštovné za doručení objednávky mimo SR dohodne prodávající individuálně s kupujícím podle aktuálních ceníků doručovacích služeb.

Platba za Zboží

 Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží následujícími způsoby:

-  platba při převzetí (dobírka) 

-  platba platební anebo kreditní kartou 

-  PayPal 

-  platba bankovním převodem

Při platbě na dobírku se platba uskuteční přímo kurýrovi při přijetí objednávky. Způsob platby na dobírku poskytujeme pro tyto země: Slovenská Republika, Polsko, Česká Republika.

Den Expedice

Objednávky vyřizujeme průběžně a zboží, které máme skladem, zasíláme nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení objednávky resp. platby předem na bankovní účet.

O předání objednávky přepravci budete informováni e-mailem.

Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo nesprávně udanou adresou příjemce.

Prodávající vyřizuje akceptované objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

Zboží se považuje za převzato kupujícím v okamžiku, kdy kupující anebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, anebo pokud se:

- zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí poslední části zboží

- dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu

- zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Nabytí Vlastnictví 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.


4. Reklamační Řád


Reklamaci lze uplatnit v zákonné lhůtě 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje:

 a) na opotřebení běžným používáním výrobků,
b) na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením (např. nerespektováním uvedených doporučení výrobce),
c) na vady způsobené nedodržením pokynů na používání a údržbu,
 d) na chyby, o kterých Kupující ví a byla na ně poskytnuta sleva z ceny zboží.

Prodávající odpovídá za vady zboží a Kupující je povinen reklamaci neprodleně u Prodávajícího uplatnit.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruční lhúta a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Součástí zásilky je faktura, která zároveň slouží jako doklad pro případnou reklamaci. Tento doklad uchovejte pro případnou reklamaci.

Nárok na uplatnění reklamace u Prodávajícího Kupujícím zaniká:

 a) nepředložením dokladu o zaplacení,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží způsobeným Kupujícím,
 e) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

Prodávající vyřizuje reklamace v pracovních dnech. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu Kupujícího informujeme. 

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a vydat o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Po uplynutí lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou Kupujícího k převzetí plnění,
 f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

V případě výměny zboží obdrží Kupující doklad, na kterém bude uvedeno náhradní zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původní faktury a reklamačního dokladu. Záruční doba začne běžet znovu od převzetí nového zboží. Prodávající vyhrazuje právo nahradit poškozené zboží zbožím se srovnatelnými parametry. 

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Postup při reklamaci:

1. Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, informujte nás o tom telefonicky na 033/558 60 68 nebo e-mailem na [email protected]  Tyto kontakty využijte i v případě, že potřebujete pomoc ohledně postupu reklamace.

2. Pokud je zboží při převzetí poškozené nebo vadné, kontaktujte nás do 3 pracovních dnů od převzetí zboží prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online chatu. 

3. Vždy uveďte: 

- číslo zákazníka, 

- číslo faktury,

- kód poškozeného zboží,

- Ve většině případů budeme požadovat také zaslání fotografie poškozeného zboží e-mailem.

4. Na váš účet vytvořený na naší web-stránce vám připíšeme hodnotu v hodnotě poškozeného zboží tzv. kredit. Upozorňujeme, že jako náhradu za poškozené zboží nabízíme kredit namísto náhrady. Zpravidla neposíláme dobropisy.

Příležitostně můžeme požádat o vrácení zboží. V takových případech vám poskytneme formulář spolu s instrukcemi na vrácení zboží.

5. V případě vrácení zboží je třeba zaslat zboží spolu s následujícími dokumenty:

 a) označení a popis vady zboží.
b) číslo objednávky
c) kopii kupního dokladu (faktury)
 d) kontakt na kupujícího.

6. Odešlete reklamované zboží spolu s písemnou formou reklamace Prodávajícímu na adresu:

Ancient Wisdom s.r.o.
Zavarská 7924/10G
917 01 Trnava

Zasílané reklamované zboží musí být řádně a bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Za bezpečné balení je zodpovědný reklamující zákazník. Doporučujeme poslat balík doporučenou a pojištěnou zásilkou.

Po obdržení reklamovaného zboží budeme Kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo telefonicky.

POZOR! Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nemůže být prodejcem převzato!
 

5. Právo na Vrácení zboží bez udání důvodu

 
Ve smyslu ustanovení zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží (zákon č. 102/2014 Sb.) má Kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě dopis o odstoupení od smlouvy doručen Prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, Prodávajícího a Kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručen spolu se zbožím na adresu Prodávajícího. Zboží je možné vrátit pouze poštou. Na odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo bankovního účtu, kam mají být peníze vráceny, pokud se strany nedohodnou na jiné formě vrácení peněz. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.

Při vrácení zboží musí být zboží nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním neporušeném obalu, v opačném případě bude Prodávající požadovat od Kupujícího náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Při vrácení zboží zaniká kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím, stejně zaniká i právo na případné bonusy či dárky a pokud byly tyto při nákupu poskytnuty, kupující je povinen je vrátit spolu se zbožím.


 6. Autorská Práva

Veškerý design webových stránek, text, grafika, výběr a uspořádání zmíněných objektů a všechny softwarové kompilace, podkladový zdrojový kód, software (včetně appletů) a veškerý další materiál na tomto webu je chráněn autorskými právy společnosti Ancient Wisdom s.r.o. a jejich přidružených společností nebo poskytovatelů obsahu a technologií. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Ancient Wisdom s.r.o. uděluje povolení elektronicky kopírovat a/nebo tisknout části této webové stránky pouze za účelem zadání objednávky u společnosti Ancient Wisdom s.r.o. nebo použití této webové stránky jako zdroj pro nakupování. Jakékoliv jiné použití materiálů na tomto webu (včetně reprodukce pro jiné účely, než jsou uvedeny výše, úpravy, distribuce nebo opětovné zveřejnění) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ancient Wisdom s.r.o. je přísně zakázáno.

Ochranné známky

Ancient Wisdom s.r.o. uvedená na tomto webu je ochranou známkou nebo registrovanou ochranou známkou společnosti Ancient Wisdom s.r.o. na Slovensku a/nebo v jiných zemích. Další názvy produktů a společností uvedené na tomto webu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


7. Alternativní Řešení Sporů 

 

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ARS"). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Sb a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení ARS se podává k subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


8. Závěrečná Ustanovení

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy a Kupující svou objednávkou potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


Právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku Slovenské Republiky, jakož i předpisy souvisejícími.


Platnost obchodních podmínek: od 5.9.2018